Služby

Konzultace

Naším hlavním zaměřením je poskytování konzultačních služeb a to nejčastěji v oblasti serverových a klientských systémů Microsoft. Zajišťujeme ovšem konzultace a podporu nejen pro výše zmíněné systémy ale pro široké spektrum dalších součástí IT prostředí – počítačové sítě, operační systémy, infrastrukturní serverové systémy (e-mail, tisk, monitoring, deployment,…), databázové systémy, informační systémy, klientské stanice včetně různého SW vybavení (Office, Antivir, grafické programy,…) a v neposlední řadě samozřejmě bezpečnost.

Poskytujeme služby pro firmy všech velikostí – od velkých nadnárodních společností, přes státní správu, střední firmy až po specifická řešení nejmenších firem.

Spolu s našimi partnery poskytujeme kromě konzultací širokou škálu dalších služeb.
Snažíme se, aby naše služby a produkty kompletně pokryly požadavky vznikající v IT prostředí – od poradenství, vzdělávání, podporu provozu, zajištění HW a SW až po návrhu a vývoj SW systémů.

Školení

Nabízíme školení jak formou běžných kurzů, tak formou kurzů na míru nebo individuálních konzultací podle požadavků zákazníka. Můžeme zorganizovat výuku s využitím mobilní učebny přímo u zákazníka.
Podílíme se také na zajišťování rekvalifikačních kurzů.

Správa IT

Můžeme nabídnout jak běžnou správu počítačové sítě, počítačů, tiskáren a dalších zařízení, tak další služby spojené s provozem IT, jako je – návrh a instalace nových systémů, instalace počítačových sítí, dodávky tiskových řešení, servis, dohled, zaškolení pracovníků apod.

Projektová činnost

Nabízíme naše pracovníky do pozice projektových manažérů a leaderů.
Máme zkušenosti s řízením provozu a projektů ve velkých společnostech, včetně dodržování standardních metodik.

Dodávky HW a SW

V rámci komplexních dodávek IT pomůžeme s výběrem a dodáním nového nebo doplněním stávajícího hardwarového vybavení (servery, koncové stanice, notebooky, tiskárny, další periferie a zařízení). Pomůžeme vám s výběrem a licencováním software.
Zajistíme vám dodávky spotřebního materiálu.

Vývoj SW

Na základě specifických požadavků jsme připraveni s našimi partnery navrhnout a vyvinout software na míru včetně zajištění celého vývojového a životního cyklu aplikací (analýza, návrh, testování implementace, migrace dat, dokumentace, proškolení uživatelů, správa daného systému).